Hyresvillkor

Hyresvillkor fr.o.m. 2017-10-23

Gäller för samtliga varor uthyrda genom Hyrfest Sverige om inte annat anges. Varor avser alla produkter som går att hyra genom Hyrfest Sverige.

Minsta ordervärde
För att göra en beställning via hemsidan måste ordervärdet motsvara 200 kr eller mer. Vid mindre beställningar vänligen ring 018-4066333.

Hyresperiod
En hyresperiod omfattar tre dagar, där varorna hämtas/levereras den första dagen, används den andra dagen och återlämnas den tredje dagen. Vid helghyra gäller istället hyresperioden mellan fredag-måndag och priset blir detsamma som för en vanlig hyresperiod. Om hyrestagaren önskar förlänga hyresperioden ska detta bekräftas vid bokningstillfället och kunden debiteras då 50% av hyressumman per extra dygn eller enligt Ö.K.

Betalning
Vi accepterar både kort- och bankgirobetalningar. För bankgirobetalningar lämnas en faktura vid uthyrningstillfället. Fakturor från oss ska vara betalda senast 30 dagar efter att de har mottagits av kund. Betalning med kort i vår kortterminal kan göras under två tillfällen; när varorna hämtas eller när de återlämnas.

Ändring i beställningen – Avbokning
Avbokning ska ske senast tre dagar före hyresperiodens start, annars debiteras kund för hela beloppet. Samma gäller om kund vill minska beställningen. Tillägg eller ändring i beställningen
kan däremot göras (i mån av möjlighet) fram till dagen då hyresperioden startar.

Avhämtning, leverans och retur
Vid avhämtning eller leverans ska kund/bud befinna sig på avtalad plats vid avtalad tid. Vid försening debiteras kund ytterligare och om varken kund eller bud befinner sig på plats senast 30 minuter efter bestämd tid debiteras kund 500 kronor utöver hyressumman och varorna kanske inte levereras.

Om varorna inte returneras i tid så debiteras kund en full hyressumma per extra dygn som går tills att varorna återlämnats.

Diskning och rengöring
Hyrfest Sverige tar hand om diskningen av porslin, glas och bestick när varorna återlämnats och vi tvättar samt manglar våra dukar.

Transport – hinder
Vår hemleverans och upphämtning gäller för transport av varor till adresser inom Uppsala. Vid utkörning och upphämtning levererar vi beställningen till tomten, portdörren eller enligt Ö.K. Det fasta fraktpriset gäller för transport där inga hinder uppstår som försvårar för oss att leverera varorna, exempelvis trappor, hissar eller smala gångar. Det är viktigt att kund vid beställningstillfället berättar om eventuella hinder som kan uppstå vid transport.

Om kund önskar att få varorna levererade under en helg tillkommer inga extra kostnader. Vid flytt av varor inomhus tillkommer extra avgifter och detsamma gäller för montering.

Packning
En del av våra varor packas och levereras i särskild transportutrustning. Kund ska använda denna förvaringsutrustning på avsett sätt vid transport och returnering av varor. Transportutrustningen återlämnas vid returneringstillfället.

Skadade eller förlorade artiklar
Om varorna skadas eller försvinner måste kund meddela oss detta senast vid avtalat returneringstillfälle. Kund efterfaktureras för alla varor och all förvaringsutrustning som skadas, förstörs eller försvinner, vårt inköpspris + 35% eller enligt Ö.K.

Ansvar användning och transport
Hela Hyrfests sortiment används under eget ansvar.
Hyrfest ansvarar ej för hur kund använder och transporterar varorna. Vi ansvarar ej heller för eventuella skador som orsakas av eller genom användande av varorna, som exempelvis repor på golvet efter stolar och bord. Hyrestagaren ska alltid följa de instruktioner som beskrivs i produktbeskrivningen för respektive vara.

Besiktningsplikt
Innan användning ska kund granska att varorna är i bra/korrekt skick. Vid eventuella produktfel måste kunden meddela oss senast dagen före användningsdagen, så att vi kan försöka åtgärda dessa fel.

Vi reserverar oss för eventuella fel gällande artikelinformation, lagersaldo och pris. Dessutom förbehåller vi oss rätten att justera priserna utan förgående avisering.